திருப்பதி ஸ்ரீவெங்க டேஸ்வரா

பிரதமர் மோடி திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தார்
பிரதமர் மோடி திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தார்
திருப்பதி ஸ்ரீவெங்க டேஸ்வரா பல்கலை கழகத்தில் இந்திய அறிவியல் மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் மோடி திருப்பதி கோயிலுக்குசென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். ஆந்திர மாநிலம், திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலை கழகத்தில் இந்தியஅறிவியல் காங்கிரஸ் ......[Read More…]