திருப்பாவையின்

திருப்பாவையின் சிறப்பு
திருப்பாவையின் சிறப்பு
வைணவ ஆழ்வார்களில் ஒரு வரான ஆண்டாள் படிய நூல் திருப்பாவை. 30 பாடல்களால் ஆனது. வைணவப் பக்தி நூல்களின் தொகுப்பான நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் 473 தொடக்கம் 503 வரையுள்ள பாடல்கள் திருப்பாவைப் பாடல்கள் ......[Read More…]