திருப்பாவை

திருப்பாவையை அறியாதவர்களை பூமி சுமப்பது பாவமாகும்
திருப்பாவையை அறியாதவர்களை பூமி சுமப்பது பாவமாகும்
சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி ஆண்டாள் * "மார்கழிக்கு விசேஷமே திருப்பாவைதான்" பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி_காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் - கோதைதமிழ் ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதுவும் வம்பு. சகலவிதமான பாவங்களையும், துன்பங்களையும் நாசம் செய்து, பரமனாகிய பகவான் ......[Read More…]

திருப்பாவையின் சிறப்பு
திருப்பாவையின் சிறப்பு
வைணவ ஆழ்வார்களில் ஒரு வரான ஆண்டாள் படிய நூல் திருப்பாவை. 30 பாடல்களால் ஆனது. வைணவப் பக்தி நூல்களின் தொகுப்பான நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் 473 தொடக்கம் 503 வரையுள்ள பாடல்கள் திருப்பாவைப் பாடல்கள் ......[Read More…]