திருப்புகழ்

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் 2
அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் 2
இன்று ஒரு எளிய‌, ஆனால் மிக‌வும் அரிய‌, திருப்புக‌ழைப் பார்க்க‌லாம். ப‌டித்த‌துமே எளிதாக‌ப் புரிந்துவிடுவ‌துபோல‌ இருந்தாலும், இத‌ற்குப் ப‌ல‌வித‌மாக‌ப் பொருள் சொல்லும் க‌ற்ற‌றிந்தோர் ப‌ல‌ருண்டு. அவ‌ர்க‌ளுக்கு இடையில், நானும் என‌க்குப் ப‌ட்ட‌தைச் சொல்ல‌ ......[Read More…]