திருமா

திருமா vs பாண்டே
திருமா vs பாண்டே
திருமா; #நீட் தேர்வால் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்.. பாண்டே; எப்டி சார்.. நீட் இட ஒதுக்கீட்டை எந்தவிதத்லேயும் பாதிக்கலையே.. பழைய இடஒதுக்கீடு அப்டியே தொடருதே !? So நீட்டால பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் பாதிக்கப்படலை ......[Read More…]