திருமூலர்

திருமூலர் போதிக்கும் Nuclear Reaction.
திருமூலர் போதிக்கும் Nuclear Reaction.
எந்த ஒரு ஆற்றலுமே உந்துசக்தி தீர்ந்தவுடன் ஆற்றலும் போய்விடும் உதாரணத்திற்கு மனிதன் எதன் மூலம் ஆற்றல் பெருகிறான் உணவின் மூலம் ஆற்றல் பெருகிறான். உணவே இல்லையென்றால் அவன் அவனது ஆற்றலை எல்லாம் இழந்து ......[Read More…]

September,28,15,
ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே அணுவைப் பற்றி அறிந்திருந்த  நம் முன்னோர்கள்
ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே அணுவைப் பற்றி அறிந்திருந்த நம் முன்னோர்கள்
அணு குறித்து அறிவியல் ஆர்வம் காட்டியது சில நூறு வருடங்களாகத்தான் எண்ட்றாலும் நம் முன்னோர்கள் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே அணுவைப் பற்றி அறிந்திருந்தனர். முதலில் நம் முன்னோர்கள் சொன்னதையும் பிறகு இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்வதையும் ......[Read More…]

March,21,13, ,
ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ?
ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ?
உங்கள் ஹிந்து மதத்தில் இத்தனை கடவுள்களா ? யார் உங்களின் உண்மை கடவுள் ? சிவனா, விஷ்னுவா, முருகனா, விநாயகனா ? காளியா ? இத்தனை கடவுள்களை வைத்துக் கொண்டு எந்த இறைவனைதான் ......[Read More…]

திருமூலர்
திருமூலர்
திருமூலர் சித்தர்களில் முதன்மையானவர். சிவபெருமான் மற்றும் நந்தீசரிடம் உபதேசம் பெற்றவர். அஷ்ட்டமா சித்திகள் அனைத்தும் தெரிந்தவர். திருமூலருக்கு அகத்தியர் மீது அதிக அன்பு மற்றும் மரியாதை உண்டு, எனவே அகத்தியரை சந்தித்து சிலகாலம் அவருடன் தங்குவதற்கு ......[Read More…]