திருவாங்கூர்

ஆங்கிலேயருக்கு தெரிந்தது நம்மவருக்கு தெரியவில்லையே!
ஆங்கிலேயருக்கு தெரிந்தது நம்மவருக்கு தெரியவில்லையே!
 கேரள மாநிலம் பந்தளம் மகாராஜாவால் பம்பை நதியில் கண்டெடுத்த குழந்தையின் கழுத்தில் மணி ஆரம் சூட்டப்பட்டுருந்ததால் மணிகண்டன் என பெயர் சூட்டப்பட்டு பந்தள அரண்மனையில் வளர்ந்தான். அவன் செயல்களைக் கண்ட மன்னரும் மக்களும் மணிகண்டனை ......[Read More…]