திறன்சார்ந்த பயிற்சி

திறன்சார்ந்த பயிற்சிகள் அளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல்கலை கழகம்
திறன்சார்ந்த பயிற்சிகள் அளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல்கலை கழகம்
திறன்சார்ந்த பயிற்சிகள் அளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல்கலை கழகம் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய இணை அமைச்சர் ராஜிவ்பிரதாப் ரூடி தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் "இந்தியாவில் தயாரிப்போம்' திட்டத்தின்கீழ் மருத்துவ துறையில் திறன்சார்ந்த பயிற்சியை ......[Read More…]