திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி

தமிழ்நாட்டில் 24 இடங்களில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்
தமிழ்நாட்டில் 24 இடங்களில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்
தமிழ்நாட்டில் 24 இடங்களில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையங்களும், கோவையில் தொழில்வளர்ச்சிக்கான உற்பத்தி கூடமும் தொடங்க மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைசெய்யப்படும் என்றும் மத்திய மந்திரி கல்ராஜ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.. ...[Read More…]