திவால்

வீடு வாங்குபவர்களை பாதுகாக்க திவால், நிதிமோசடி சட்டத்தில் திருத்தம்
வீடு வாங்குபவர்களை பாதுகாக்க திவால், நிதிமோசடி சட்டத்தில் திருத்தம்
வீடு வாங்கு பவர்களை பாதுகாக்கும் விதமாக திவால் மற்றும் நிதிமோசடி சட்டத்தில் மத்திய அரசு திருத்தம் கொண்டுவர உள்ளது. இதன் மூலம் வீடு வாங்குபவர்களின் நிதிகடன், அதற்காக உதவுபவர்கள், வங்கி நடவடிக்கைகள் போன்ற வற்றையும் ......[Read More…]