தீனதயாள் உபத்யாயா கிராம்ஜோதி யோஜ்னா

நாட்டின் அனைத்து கிராமங்களும் மின் வசதி பெற்றது
நாட்டின் அனைத்து கிராமங்களும் மின் வசதி பெற்றது
மத்திய அரசின் தீனதயாள் உபத்யாயா கிராம்ஜோதி யோஜ்னா தி்ட்டத்தின் கீழ், நாட்டின் அனைத்து கிராமங்களும் மின் வசதி பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு, இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் வெளியிட்டுள்ள விபரங்களின் ......[Read More…]