தீர்ப்பாயம்

நதிநீர்ப் பிரச்னைகளுக்கு ஒரே தீர்ப்பாயம்; மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம்
நதிநீர்ப் பிரச்னைகளுக்கு ஒரே தீர்ப்பாயம்; மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம்
நதிநீர் பிரச்னைகளுக்காக ஒரேதீர்ப்பாயம் அமைக்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது. காவிரி நதி நீர் பங்கீட்டு பிரச்னைக்கு தீர்ப்பாயம் தனியாக அமைக்கப்பட்டது போலவே பல்வேறு நதிநீர் பங்கீட்டுபிரச்னைகளுக்கு, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்னைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப் ......[Read More…]