தீவிரவாத எதிர்ப்பு வாரம்

தமிழகத்தில் வருகிற 25-ந்தேதியில் இருந்து  31-ந்தேதி வரை ஒருவாரம் தீவிரவாத எதிர்ப்புவாரம்
தமிழகத்தில் வருகிற 25-ந்தேதியில் இருந்து 31-ந்தேதி வரை ஒருவாரம் தீவிரவாத எதிர்ப்புவாரம்
தமிழகத்தில் வருகிற 25-ந்தேதியில் இருந்து 31-ந்தேதி வரை ஒருவாரம் தீவிரவாத எதிர்ப்புவாரமாக பா.ஜ.க கடைபிடிக்கிறது. இந்த ஒருவாரமும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பொதுக் கூட்டங்கள், தெருமுனை கூட்டங்கள் நடத்தும்படி கட்சியினருக்கு தகவல் ......[Read More…]