தீஸ்தா செதல்வாட்

தீஸ்தா செதல்வாக்கு வைக்கப்பட்ட ஆப்பு-
தீஸ்தா செதல்வாக்கு வைக்கப்பட்ட ஆப்பு-
சமூக சேவகி என்ற பெயரில் நம் நாட்டில் சில அப்ரண் டிஸ்கள் அப்பாவி மக்களையும்.அரசாங்கத்தையும் ஏமா ற்றி வயிறு வளர்த்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களில் முதன்மை யானவர் டீஸ்டா செடல்வாட் . குஜராத்தை சேர்ந்த ......[Read More…]

தீஸ்தா செதல்வாட்டின் சமுக சேவகி வேடம் களைந்து விட்டதே!. குள்ள நரித்தனம் வெளிப்பட்டு விட்டதே!
தீஸ்தா செதல்வாட்டின் சமுக சேவகி வேடம் களைந்து விட்டதே!. குள்ள நரித்தனம் வெளிப்பட்டு விட்டதே!
குஜராத் கலவரத்தை வைத்து குளிர்காய்ந்து, பெயரெடுத்து , வயிறு வளர்த்து வந்த தீஸ்தா செதல்வாட் என்ற ஒரு பெண்மணியின் சமுக சேவகி வேடம் களைந்து விட்டதே!. அவரது குள்ள நரித்தனம் வெளிப்பட்டு விட்டதே!. ...[Read More…]