துரியோதனன் ஆலயம்

மகாபாரத நாயகன் துரியோதனனுக்கும்  ஒரு கோவில்
மகாபாரத நாயகன் துரியோதனனுக்கும் ஒரு கோவில்
மகாபாரத நாயகன் துரியோதனுனுக்கு ஒரு கோவிலா? நம்ப முடிகின்றதா? முடியவிலைலை எனில் கொல்லத்தில் உள்ள மல நாடு என்ற ஊருக்குச் செல்லுங்கள். சாஸ்தம் கோட்டரா என்ற இடத்தில் இருந்து 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் ......[Read More…]