துல்லியத் தாக்குதல்

துல்லியத் தாக்குதல் நினைவு தினம் அரசியல் இல்லை
துல்லியத் தாக்குதல் நினைவு தினம் அரசியல் இல்லை
துல்லியத் தாக்குதல் நினைவு தினத்தைக்கொண்டாட பல்கலைக் கழகங்களுக்கு அறிவுறுத்தியதன் பின்னணியில் அரசியல் இல்லை என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜாவடேகர்  தெரிவித்தார்.  பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிக்குள் புகுந்து இந்தியராணுவ வீரர்கள் ......[Read More…]