தூய்மை

நுண்ணுயிரி மூலம் கங்கை தூய்மை பணி; புதிய முயற்சி
நுண்ணுயிரி மூலம் கங்கை தூய்மை பணி; புதிய முயற்சி
கங்கைநதியை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக கழிவுகளை உண்ணும் நுண்ணு யிரிகளை பயன்படுத்தும் நவீன தொழில்நுட்ப முறையை கையாள திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. கங்கை நதியில் ஏராளமான கழிவுகள் கலந்து சுகாதார மற்ற முறையில் காணப் படுகின்றது. இதனையடுத்து தேசிய ......[Read More…]