தேசியச் செயலர்

பூஜ்யத்துடன் பூஜ்யம்சேர்ந்தால் பூஜ்யம் தான் வரும்
பூஜ்யத்துடன் பூஜ்யம்சேர்ந்தால் பூஜ்யம் தான் வரும்
பூஜ்யத்துடன் பூஜ்யம்சேர்ந்தால் பூஜ்யம் தான் வரும் என்று, ஜனதா பரிவார் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார் பாஜக தேசியச்செயலர் அமித் ஷா. ...[Read More…]