தேசிய நதி

தேசியநதிகளை இணைப்பது  அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றுவது சாத்திய
தேசியநதிகளை இணைப்பது அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றுவது சாத்திய
தேசியநதிகளை இணைக்கும் திட்டத்தை அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றுவது சாத்திய மாகும் என்று மத்திய அமைச்சர் உமாபாரதி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]

October,18,14,