தேசிய பசுமை நெடுஞ்சாலை

பசுமை நெடுஞ் சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை
பசுமை நெடுஞ் சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை
தேசிய பசுமை நெடுஞ் சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் 1 லட்சம் கி.மீ தூரத்துக்கு மரக்கன்றுகள் நடப்படும். இதன்மூலம் 10 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக் கும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. டெல்லியில் நேற்று தேசியபசுமை ......[Read More…]