தேரா சச்சா

நம்பிக்கை என்றபெயரில் நடக்கும் வன்முறைகளை சகித்துக் கொள்ள முடியாது
நம்பிக்கை என்றபெயரில் நடக்கும் வன்முறைகளை சகித்துக் கொள்ள முடியாது
நம்பிக்கை என்றபெயரில் நடக்கும் வன்முறைகளை சகித்துக் கொள்ள முடியாது என மான்கீபாத் உரையில் பிரதமர் மோடி எச்சரித்துள்ளார். இன்று காலை வானொலியில் பிரதமர்மோடி 'மான்கீ பாத்' உரையாற்றினார். அதில் பிரதமர் மோடி கேரளமக்களுக்கு ஓணம் ......[Read More…]