தேர்வு முடிவு

10ம் -வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்  அனுஷா என்ற மாணவிமுதலிடம்
10ம் -வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் அனுஷா என்ற மாணவிமுதலிடம்
தமிழகத்தில் பத்தரை லட்ச மாணவர்கள் எழுதிய 10ம் -வகுப்பு தேர்வுமுடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டன. இதில் ஈரோட்டை சேர்ந்த அனுஷா என்ற மாணவி 498 மதிப்பெண்களை பெற்று முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார் . இவர்தவிர மேலும் ......[Read More…]