தேவ்யானி கோப்ரகடேட்

தனக்கொரு நியாயம் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் பேசும் அமெரிக்கா
தனக்கொரு நியாயம் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் பேசும் அமெரிக்கா
தவறு செய்பவர்கள் தண்டிக்க படவேண்டும் இதில் தவறேதும் இல்லை, ஆனால் அவர்களை அவமான படுத்தும் விதமாக நடத்துவதும் , ஒரு ஜனநாயக நாட்டின் மரியாதைக்குரிய அடையாளமாக கருதப்படுபவர்களை சோதனை என்ற பெயரில் அலைக்கழிப்பதும், ......[Read More…]