தொடங்கிடு இந்தியா

எதையும் எதிர் கொள்ளும் துணிச்சலான மனநிலையே வெற்றியாளர்களின் ரகசியம்
எதையும் எதிர் கொள்ளும் துணிச்சலான மனநிலையே வெற்றியாளர்களின் ரகசியம்
தொடங்கிடு இந்தியா... எழுந்திடு இந்தியா" அதாவது "ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா" என்ற திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தொடங்கி வைத்துள்ளார். இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் பொருட்டு ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா திட்டத்தை பிரதமர் ......[Read More…]