தொண்டை

வாய், தொண்டை சம்பந்தமான  நோய்கள் தீர!
வாய், தொண்டை சம்பந்தமான நோய்கள் தீர!
1.வாய் , நாக்கு. தொண்டை ரணம் தீர:-பப்பாளிப் பாலைத் தடவி வரத் தீரும். 2.நாக்குப் புண் குணமாக:- நெல்லி வேர்ப் பட்டையைப் பொடி செய்து தேனில் கலந்து சப்பிட்டு வர நாக்குப் புண் குணமாகும். ...[Read More…]

தொண்டை  சதை  அழற்சி  நோய் (Tonsillitis)
தொண்டை சதை அழற்சி நோய் (Tonsillitis)
டான்சிலிட்டிஸ்' (Tonsillitis) என்பதன் பெயர்தான் தொண்டை அழற்சி நோய். இது. தொண்டையின் சதையை வீங்க செய்து உணவை விழுங்க_முடியாமல் செய்துவிடும், இந்த நோய் குழந்தைகளைதான் அதிகமாக தாக்குகிறது. தொண்டை சதை அழற்சி நோய்க்கான அறிகுறிகள் ...[Read More…]