தொழிலாளா்கள்

இதுவரை சிறப்பு ரயில்கள் 31 லட்சம் புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள் சொந்தமாநிலம் திரும்பியுள்ளனா்
இதுவரை சிறப்பு ரயில்கள் 31 லட்சம் புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள் சொந்தமாநிலம் திரும்பியுள்ளனா்
புலம் பெயா்ந்த தொழிலாளா்கள் சொந்த ஊா் திரும்புவதற்காக, கடந்த 1-ஆம் தேதியிலிருந்து இது வரை 2,317 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப் பட்டுள்ளன. இந்தரயில்கள் மூலம் சுமாா் 31 லட்சம் புலம்பெயா்ந்த தொழிலாளா்கள் சொந்தமாநிலம் திரும்பியுள்ளனா்’ ......[Read More…]