தொழில் தொடங்குவதே

தேவையுள்ள இடத்தில் தொழில் தொடங்குவதே வெற்றிக்கு வழி
தேவையுள்ள இடத்தில் தொழில் தொடங்குவதே வெற்றிக்கு வழி
ஒ ரு தொழிலில் தேவைக்கு அதிகமானவர்கள் நுழைந்தால் அந்த தொழில் போதிய வருமானமின்றி பாதிக்கப்படும். அதில் ஈடுபடுபவர்கள் திணறிப் போவார்கள். எந்தத் தொழிலும் ஒழுங்காக நடக்க வேண்டும் என்றால் கட்டுப்படியாகக் கூடிய இலாபம் ......[Read More…]