நதி நீர் இணைப்பு

தமிழ்நாட்டில் பாலாறு-பெண்ணையாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
தமிழ்நாட்டில் பாலாறு-பெண்ணையாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
தமிழ்நாட்டின் நிலத்தடி நீர் வளத்தை அதிகரிக்க பாலாறு மற்றும் பெண்ணையாறு நதி நீர் இணைப்புத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தில் உற்பத்தி யாகும் பாலாறு, பெண்ணாறு ஆகியவை வங்கக் கடலில் போய் ......[Read More…]

விரைவில் நதி நீர் இணைப்பு சாத்தியமே!!
விரைவில் நதி நீர் இணைப்பு சாத்தியமே!!
உருப்படியான வேலைமத்திய அரசு ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நதி நீர் இணைப்புக்கு ஆராய நிதி ஒதுக்கப்பட்டது ,, அவை 8 குழுக்களாக செயல்பட்டன,, செயல்பட்ட குழுக்கள் அறிக்கை கொடுத்துள்ளது    ஆய்வுக்குப் பின் 30நதிகளை இனைக்க முடியும் .. ......[Read More…]