நதி

திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள்   அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை
திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள் அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை
பாரத பிரதமர் குடித்து ஏப்பம் விட்டு காணாமல் போனது போல, தமிழக விவசாயிகளை தண்ணீருக்கு அல்லாடுகிறர்கள்.அழித்தது திராவிடம் என ஓதும் திருடர்கள்   அழித்த நதிகளின் எண்ணிக்கை இதோ பாருங்கள்:    தமிழக  நதிகள்:  படித்தால் மலைத்துப்போவீர்கள்...   1. கடலூர் ......[Read More…]

அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும்.
அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும்.
திரு. அய்யாகண்ணு அவர்களே உங்கள் போராட்டம் இப்படி அல்லவா இருந்திருக்க வேண்டும். 1 தமிழக அரசே ஆந்திர அரசு போல நதிகளை இணை!!! 2 தமிழக அரசே குஜராத் அரசு போல தடுப்பணைகள் கட்டு 3 தமிழக அரசே ......[Read More…]

April,12,17, ,