நமாஸ்

சூரிய நமஸ்காரத்திற்கும், முஸ்லிம்களின் நமாஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை
சூரிய நமஸ்காரத்திற்கும், முஸ்லிம்களின் நமாஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை
''யோகா பயிற்சியின் ஒருஅம்சமான, சூரிய நமஸ்காரம், முஸ்லிம்கள் நமாஸ்செய்வதை போன்றது. ஆனால், மக்கள் மத்தியில், மதரீதியிலான பிளவை ஏற்படுத்த துடிக்கும் தீயசக்திகள், இந்த உண்மையை மறைத்து, அரசியல் ஆதாயம் தேட முயற்சிக்கின்றனர்,'' என, உ.பி., ......[Read More…]