நாகை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம்

19.03.2012 நாகை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம்
19.03.2012 நாகை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம்
நாகை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம் சிக்கல் அப்பா குட்டிப்பிள்ளை திருமண அரங்கில் 19.03.2012 அன்று ஒன்றிய தலைவர் எஸ்.குணசேகரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஒன்றிய துணைத் தலைவர் ஆவராணி பால் கார்த்தி வரவேற்புரை வழங்கினார். மாவட்ட ......[Read More…]