நாளந்தா

ஆரோக்கியமான கல்வியே புதிய இந்தியாவுக்கான திறவுகோல்
ஆரோக்கியமான கல்வியே புதிய இந்தியாவுக்கான திறவுகோல்
அறிவும், கல்வியும் புத்தகங்களோடு கட்டுப் படுத்தப்பட வேண்டியவை அல்ல. கல்வியின் நோக்கம், ஒருநபரின் ஒவ்வொரு பரிமாணத்துக்கும் சமநிலையிலான வளர்ச்சியை அடையச் செய்வதுதான். புதுமை என்பது இல்லாமல் இந்த வளர்ச்சி சாத்தியப்படாது. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கல்வியும், ......[Read More…]

ஆங்கிலேயர்கள் தான் இந்தியாவுக்கு கல்வி அளித்தார்களா?
ஆங்கிலேயர்கள் தான் இந்தியாவுக்கு கல்வி அளித்தார்களா?
ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வராமல் இருந்திருந் தா ல் இந்தியாவில் கல்வியே இருந்திருக்காது அதனா ல் அவர்களை கை கூப்பி வணங்குகிறேன் என்று சோ று போடும் இடத்திற்கு சொம்பு தூக்கும் வைரமுத்து பேசியிருக்கிறார்.. ஏதோ ஆங்கிலேயேர்கள் ......[Read More…]