நிமிஷாதேவி

ஒரு  நிமிடத்தில்  வரத்தை தரும்  நிமிஷாதேவி
ஒரு நிமிடத்தில் வரத்தை தரும் நிமிஷாதேவி
பெங்களுர்- மைசூர் போகும் பாதையில் உள்ள ஸ்ரீரங்கப்பட்டினா என்ற கிராமத்தின் அருகில் உள்ள சங்கம் ; என்ற இடத்தில் உள்ளது நிமிஷாதேவி ஆலயம் . அதற்கு அந்த பெயர் வந்ததின் காரணம் ஒருவர் உண்மையில் ......[Read More…]

February,25,12,