நீதி

”ஜெ” வழக்கும்–தண்டனையும்–நீதிபதியும்
”ஜெ” வழக்கும்–தண்டனையும்–நீதிபதியும்
அப்பாடா--கடைசியாக "ஜெ" வழக்கு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது..18 ஆண்டுகாலங்கள் நடந்த வழக்கு..12 ஆண்டு காலத்தை " ஒரு மாமாங்கம்" என்பார்கள்..அப்படியானால், ஒண்ணரை மாமாங்கம் நடந்த வழக்கு..இதை எதற்கு சொல்கிறீர்கள் என்கிரீர்களா? ...[Read More…]

September,28,14, ,