நெல்லை மேற்கு மாவட்டம்

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சுரண்டையில் பாஜக பொதுகூட்டம் ந
நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சுரண்டையில் பாஜக பொதுகூட்டம் ந
நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சுரண்டையில் பாஜக பொதுகூட்டம் நடைபெற்றது ..கூட்டத்திற்கு கீழப்பாவூர் ஒன்றிய தலைவர் மாரியப்பன் தலைமை தாங்கினார் .ஒன்றிய பொதுசெயலாளர் சிவனனைந்த பெருமாள் ,வல்லபகனேசன் ,ரஜினிராஜ் ,ஆலங்குளம் ஒன்றிய தலைவர் டாக்டர்.அன்புராஜ் ,முன்னிலை ......[Read More…]