நேருக்கு நேர்

சன் நியூஸில் ஒரு பின் லாடன்
சன் நியூஸில் ஒரு பின் லாடன்
ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் ஊடகங்கள்! இந்த நாட்டின் நலவாழ்வை அவைதான் தூக்கிப் பிடிக்கின்றன! ஊடகங்களே மக்களுக்குப் பல புதிய கண்ணோட்டங்களைக் கொடுத்துச் சிந்திக்கத் தூண்டுகின்றன! அதிலும் தமிழ் நாட்டில் நடுநிலை, உண்மை, உறுதி ......[Read More…]

மனித நேயத்தின் மையம் இந்தியாதான் என்றால் அது மிகையல்ல
மனித நேயத்தின் மையம் இந்தியாதான் என்றால் அது மிகையல்ல
கருப்பான களையான முகத்தை கொண்ட ஓப்ரா வின்பிரேயை உலகமெங்கும் இருக்கும் தொலைக் காட்சி பார்வையாளர்கள் நன்கு_அறிவார்கள். பல துறைகளை சார்ந்த பிரபலங்களுடன் அவர் மேற்கொண்ட 'நேருக்கு நேர்' நிகழ்ச்சி மிகவும் பிரசித்திபெற்றவை. ...[Read More…]