பக்கவிளைவுகள்நீரிழிவு நோய்

சர்க்கரை  நோயால் ஏற்ப்படும் பாதிப்புக்கள்
சர்க்கரை நோயால் ஏற்ப்படும் பாதிப்புக்கள்
உங்கள் நிரிழிவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்காவிடில் எதிர்காலத்தில் அது பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக, கண்பார்வை இழப்பு ஏற்படலாம். சிறுநீரகத் தொழிற்பாடு குறையலாம் ( Kidney Failure) மாறாத புண்களும் அங்கங்களை சத்திரசிகிச்சை மூலம் அகற்றலும் ( Amputation) நேரிடலாம் ...[Read More…]