பப்பர் கல்சா

பப்பர் கல்சா பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த இரண்டுபேர் கைது
பப்பர் கல்சா பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த இரண்டுபேர் கைது
டில்லியில் பப்பர் கல்சா பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த இரண்டுபேர் போலீஷாரால் கைது செய்யபட்டுள்ளனர்.இவர்கள் ஹரியாணா மற்றும் பஞ்சாப்பில் இருக்கும் முக்கிய மத மற்றும் அரசியல் தலைவர்களை கொலைசெய்ய திட்டமிட்டிருந்தது ......[Read More…]