பழனிவேல் தியாகராஜன்

வரிகளை விடுத்து வருவாய் ஆதாரங்களை மீட்டெடுங்கள்
வரிகளை விடுத்து வருவாய் ஆதாரங்களை மீட்டெடுங்கள்
தமிழ்நாட்டின் நிதி அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிதி ஆதார நிலைகள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதில் மின்சாரவாரியம் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் உள்ளிட்ட மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மொத்த ......[Read More…]