பாண்டு

நாயுருவியின் மருத்துவக் குணம்
நாயுருவியின் மருத்துவக் குணம்
இது துவர்ப்பாக இருப்பதால் உடலை உரமாக்கிப் பலப்படுத்தும். சிறுநீர் பெருக்கும். முறைவெப்பமகற்றி நன்மை செய்யும். இதன் குணம் இதன் வேரினால் வசிய முண்டாகும். இலை – இரத்தமூலம், அதிசாரம், கபநோய், வியர்வை, தந்திப் பிரமேகம் ......[Read More…]

பகவத்கீதா முன்னோட்டம்;-  இரண்டு சொந்தங்களுக்கிடையே போர்
பகவத்கீதா முன்னோட்டம்;- இரண்டு சொந்தங்களுக்கிடையே போர்
திருதராஷ்டினனும் பாண்டுவும், சகோதரர்கள். மூத்தவன் திருதராஷ்டினனுக்கு கண் தெரியாததால்,இளையவன் பாண்டுவை அரசராக்குகிறார்கள் பாண்டுவுக்கு 6 குழந்தைகள்(கர்ணன் உட்பட) ...[Read More…]