பான் கார்டு

அனைத்து மக்களுக்கும் பான்கார்டு
அனைத்து மக்களுக்கும் பான்கார்டு
நரேந்திரமோடி பிரதமராக பதவியேற்ற பின், நாட்டுமக்கள் அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு துவக்கப்படு வதற்காக ஜன் தன் யோஜனா என்ற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டம் மக்களுக்கிடையே மிகப் பெரிய வரவேற்பை தொடர்ந்து தற்போது அனைத்து ......[Read More…]

May,10,15,