பாரதி ராஜா

பாரதி ராஜா அவர்கள் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பதேன்
பாரதி ராஜா அவர்கள் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பதேன்
இன்று பாரதிராஜா அவர்கள் எச்.ராஜாவால் இந்தியா துண்டாடப் படுமோ என்று அச்சம் தெரிவித்து உள்ளார். ஒவைசி அவர்கள் 15 நிமிடம் ராணுவத்தை நீக்குங்கள் .80% இந்துக்களை கொன்று குவிப்பேன் என்று சொன்ன போது பாரதி ......[Read More…]