பாரத

பாரத தாயை வணங்குவோம்
பாரத தாயை வணங்குவோம்
மனிதகுல விரோதிகளின் கூடாரமான பாகிஸ்தானால் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் அதே நேரத்தில் கொல்லப்பட்ட ராணுவவீரர் ஹெம்ரஜ் அவர்களின் மனைவி இரண்டு ஆண் ஒரு பெண் குழந்தைகள் ஹெம்ரஜ் ......[Read More…]

பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட  ஒன்று  படோ  ஒன்று  படோ
பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட ஒன்று படோ ஒன்று படோ
{qtube vid:=EboEyiI7aQc} பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட ஒன்று படோ ஒன்று படோ, பாரத நாட்டின் புகழ் பாடல் , பாரத நாட்டில், பாரத நாட்டின் ...[Read More…]