பாலி தீவு

பாலி (இந்தோனேசியா)  இந்துக்களின் சொர்க பூமி
பாலி (இந்தோனேசியா) இந்துக்களின் சொர்க பூமி
உலகின் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடான இந்தோனேசியாவில் உள்ள ஒரூ தீவுதான் பாலி (BALI). இங்கே 93சதவீத மக்கள் இந்துக்கள். 42லட்சம் இந்துக்களின் தாயகமாக பாலி விளங்குகிறது. ஒருகாலத்தில் ஹிந்துராஜ்யமாக இருந்த இந்தோனேசியாவில், ......[Read More…]