பிட் (FIT) இந்தியா

பிட் (FIT) இந்தியா
பிட் (FIT) இந்தியா
இந்தியர்கள் உடலை கட்டுகோப்பாக வைத்து கொள்ளவும், உடற்பயிற்சியின் அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காகவும், 'பிட் (FIT) இந்தியா' இயக்கத்தை துவக்கிவைத்த பிரதமர் மோடி, ஆரோக்கிய இந்தியாவே எனது லட்சியம் எனக்கூறினார். மத்திய அரசின் சார்பில், துாய்மைஇந்தியா, யோகா தினம், ......[Read More…]