பிரான்ஸ் அதிபர் ஹோலண்டே

காலமே பொன்னாக! காரியமே கண்ணாக!!
காலமே பொன்னாக! காரியமே கண்ணாக!!
இந்தியா வந்துள்ள பிரான்ஸ் அதிபர் ஹோலண்டே மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டின் தொழில் அதிபர்களுடன் டீம் இந்தியா உயர்மட்ட சந்திப்பு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது. அனேகமாக இழுத்தடித்து கொண்டிருக்கும் ரபேல் போர் விமானங்கள் பற்றிய டீல் 'மேக் ......[Read More…]