பிறணாயி விஜயன்

பிறணாயி விஜயன் …… புரிந்துகொள்ள வேண்டும்
பிறணாயி விஜயன் …… புரிந்துகொள்ள வேண்டும்
தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டல் காரனகிவிடமுடியாது. கத்தியை எடுப்பவனுக்கு அதே கத்தியால்தான் சாவு நிச்சயம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இதை உணரப்போகிறார்களா ? அல்லது கம்யூனிசம் சவக்குழியை தேர்ந்தெடுக்கிறதா ? சமரசம், சகோதாத்துவம், சகிப்புத்தன்மை எதுவுமே இல்லாத கம்யூனிஸ்டுகள் ஆயுதத்தால் ......[Read More…]