பீரேந்தர் சிங்

உருக்கு உற்பத்தியில் இந்தியாவை இரண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வருவோம்
உருக்கு உற்பத்தியில் இந்தியாவை இரண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வருவோம்
சர்வதேச அளவில் உருக்கு உற்பத்தியில் இந்தியாவை இரண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டுவரும் வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப் பட்டுள்ளதாக மத்திய உருக்குத்துறை அமைச்சர் பீரேந்தர்சிங் தெரிவித்தார். ஹரியாணா மாநிலம், ஜிந்த்நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்சியில் கலந்துகொண்ட அவர் இதுகுறித்து ......[Read More…]