புதிய நாணய

ரிசர்வ் வங்கி புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுகிறது
ரிசர்வ் வங்கி புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுகிறது
புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுவதர்க்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் ரிசர்வ் வங்கியின் 75வது ஆண்டு விழாவை குறிக்கும் விதமாக இந்த 10 ரூபாய் ......[Read More…]