புதிய

புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் புதிய ஊசி மருந்து
புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் புதிய ஊசி மருந்து
புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் புதிய ஊசி மருந்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளனர் இந்த புதிய ஊசிமருந்தை புற்று நோயாள பாதிக்க பட்ட இடத்தில் செலுத்தினால் போதும் அதன் பாதிப்பு பெருமளவில் குறைந்துவிடும் . ...[Read More…]

ரிசர்வ் வங்கி புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுகிறது
ரிசர்வ் வங்கி புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுகிறது
புதிய 10 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிடுவதர்க்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் ரிசர்வ் வங்கியின் 75வது ஆண்டு விழாவை குறிக்கும் விதமாக இந்த 10 ரூபாய் ......[Read More…]